Nykøbing F. Billard Klub

Ndr. Ringvej 27  www.billard@nfbk.dk.

Bank  Nordea reg.nr. 2650 konto nr.67556709+85.

 

 

 

Bestyrelsesmøde d. 14-9-2020

1) Formanden bød velkommen. Vi deltog ikke i temamødet i Vordingborg. Pga. formandens dårlige ben deltager vi hellere i årsmødet i DDBU. Post fra SEAS angående sammenlægning med Dong.

2) Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet.

3) Ole havde stadigvæk ikke adgang til klubbens konto. Regning sendt til kommunen var registeret, men pengene var ikke modtaget endnu.

4A) Onsdagsturneringen er færdig spillet. Vi får smørrebrød d. 23-9-2020 kl. 12.00, og spiller Skomager bagefter. Bestyrelsen sørger for at vi alle overholder Corona reglerne med at holde afstand, og spritte af.

B) Det er vedtaget, at alle udlandsrejser medfører en 14 dages karantæne fra Billardklubbens lokaler, som træder i kraft efter hjemkomsten til Danmark. En negativ covid-19 fortaget efter hjemkomsten, som fremvises til bestyrelsen, ophæver karantænen. Det er for at beskytte sårbare medlemmer. Der har været kritik af at man skulle spille med handsker. Som det står i Corona restriktioner, kan man spille uden handsker, hvis man rengøre efter sig. Det opfordres til at sårbare medlemmer beskytter sig selv, og fortsætter med at spille med handsker.

C) Pga. den lange tid der tilsyneladende går, før en ny kasser får tjek på regnskabet, blev der foreslået at flytte generalforsamlingen, til den første tirsdag i februar. Det er 1 måned efter regnskabsåret er slut. Spillermødet i Maj måned, kunne laves til en banket, hvor vi slutte året af med noget at spise. Spille skomager/kammeratligt samvær.

5) Bestyrelsesrunden. Ole foreslog at vi forsøgte at få OK benzin som sponsor. Når man tanker bilen, kan klubben få et øre beløb pr. liter benzin. Benny har vores nøglekort, der bruges til at komme på SEAS’ hjemmeside. Vores CVR-nummer har været lukket ned. Verner undersøger hos Proshop hvad prisen er deres scorer tavler

6) Næste møde d. 2-11-2020 Kl. 16.30

 

 

Spillermøde d. 16-6-2020

Ove bød velkommen til spillermødet, som foregik efter generalforsamlingen. Det blev besluttet at søge foreløbig 13 licenser. De kan søges fra dag til dag .Der blev opstillet følgende hold

1 Serie 1 Hold, og 1 Serie 3 Hold

2 Old Boys Hold.

2 3mandshold

2 Mandshold bliver vi 9 hold

20 mand til mandags billard.

Onsdagsbillard kører videre med 2. runde d. 17-6-2020 og fortsætter hen over sommeren kun afbrudt i uge 29 og 30 hvor vi har lukket.

Mødet slut kl. 21.15

Benny S

Sekretær

 

Generalforsamling d. 16-6-2020

Formanden Thyge Andersen bød velkommen, og opfordrede til et øjeblik stilhed til ære for vores gamle formand, Jens Ø der var gået bort i løbet af året. 

1)  Asger Johansen blev valgt som dirigent. Benny Søj valgt som referent. 

2) Der var mødt 17 A medlemmer og 1 B medlem. Ole Petersen og Freddy Madsen valgt som stemmetæller 

3) Bestyrelsens beretning ved formanden. Efter flere udsættelser er vi endelig klar til at afholde årets generalforsamling. Det er et år vi aldrig vil glemme, hvor vi i 3 måneder ikke har spillet eller set hinanden. Det har jeg på det personlige plan ikke prøvet før, når vi var vant til at spille 3 til 5 gange om ugen.

Når det er sagt, var sæsonen 2019/20 et godt år med ca. 33 medlemmer, men dog med kun gennemsnitlige resultater. Ikke afsluttende finale runder, men sådan var det jo for alle.

Vi havde 80 jubilæum, det blev afholdt som en grillfest d. 24-8-2019 i strålende solskinsvejr. Vi var 30 deltager med vores koner og kærester. Vi grillede, spillede banko, hvor Søren Søgård havde sponseret en del af gevinsterne, og fik en rigtig hyggelig dag.

Vores klubhus har snart 50 år på bagen, det kan jo efterhånden ses. Vi har fået lavet nye vindskeder, og udskiftet 4 tagplader. 1 ny hoveddør har vi også fået.

Murværket under de fleste af vinduerne var revnet. Bagvæggen og skaktene ved nødudgangene var ligeledes revnet. Med den alder vi efterhånden er oppe i, kan vi desværre ikke lave sådanne ting mere. vV har måtte betale os fra det.

Vi havde 2 arbejdsdage, hvor vi lavede hovedrengøring, fik malet køkkenet og kontoret. Vi var 11 den ene gang og 8 den anden gang, det var rigtig flot. Vi håber at gentage succesen i år. Hvor vi håber at få malet gangen og toiletterne, plus div. andre ting.

Vi havde sidste år fået 15.000 kr. af DIF`s foreningspulje, til udskiftning af banderne på bord 3-4 og 6. I år har vi fået 20.000 Kr. i ekstraordinært materialetilskud fra kommunen. Vi får lavet banderne på de sidste 3 kegleborde, og lagt nye klæder på alle 6.                                                            

Julefrokosten gik som sædvanlig godt, desværre var vi ramt af en del afbud, men med sponsor gaver fra Top rens løb det fornuftig rundt.

Igen i år har vi været vært for temamødet. Det blev afholdt d. 4-2-2020 med den nye formand fra DDBU.

Så vil jeg til slut sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, også en tak til Verner for at overtage vores hjemmeside og køre onsdagsturneringen efter Kjeld Mikkelsen, som desværre blev sygdomsramt i løbet af sæsonen. Også en tak til ham.

En særlig Tak skal lyde til vores kasserer igennem mange år for at holde så godt styr på finanser, som har valgt at træde tilbage.

Beretningen godkendt. 

4) Lasse fremlagde sit sidste regnskab, som kasserer for NFBK. Der var et underskud på 503 kr.

Regnskabet godkendt. 

5) Ove Bach Turneringsleder. Ja, det var en afkortet turnering, så det var uheldigt for nogen. Men der forelægger en afslutning alligevel.

Serie 1 blev nr. 5

Serie 3 blev nr. 3

Old Boys Nykøbing 2 blev nr. 1. Det var en skam at holdet ikke gik videre.

                 Nykøbing 1 blev nr. 4

3 Bande  2 mandshold suveræn 1. plads. Det var en skam at holdet ikke gik videre.

3 Mandshold. Nykøbing 1 blev nr. 5

                          Nykøbing 2 blev nr. 2

Interne turneringer

Klasse A+B lagt sammen vinder Georg Nielsen.

Klasse C+D lagt sammen spilles senere.

2 Mandshold Ib Christoffersen og Ole Pedersen.

Mandagsturneringen Asger Johansen.

Onsdagsturneringen Henning Gornitzka.

Kammeratskabspokalen Ole Pedersen. 

6) Fastsættelse af kontingent. Ingen justering. 

7) Ingen indkommende forslag. 

8) Ole Svendsen valgt til kasserer

     Benny Søj genvalgt til bestyrelsen 

9) Bestyrelsessuppleanter Verner Løgmand-Asger Johansen. 

10) Revisorer Jan Nielsen-Henning Rasmussen. 

11) Revisorsuppleanter Jan Godske-Michael B. Nielsen. 

12) Benny orienterede om retningslinjerne for op lukning efter Corona krisen. Vi har pakket stofhåndklæderne væk. Der er opsat papirhåndklæder i køkkenet og på toiletterne. Når der bliver vasket op, skal viskestykkerne til vask efter endt brug. Der er sat skilte op med hvor mange der må være i hvert rum. Vi fordobler rengøringen, men det er ikke nok. Vi stiller håndsprit op flere steder, for at vi alle kan føle os sikre,

Alle skal spille med  handsker på begge hænder, også når de er fungere som dommer eller listefører. Billardhandsker hvis alle finger og hånd er dækket, eller andet som du ønsker at spille med. Ved at bruge handsker til også at trykke på tastaturet til scoretavlerne, og til at skrive listerne. Dermed undgår vi at bruge håndsprit 30 gange pr. spil.

Før man starter med at spille billard, skal bordet som du ønsker at spille på, tørres af med vand og sæbe på træpanelerne. Billardkuglerne og keglerne tørres også af, sammen med dommerbordet. Husk stadig at støvsuge med handsker, når du er færdig med at spille.

Ved bordene i cafeteriet må der kun sidde 4 mand pr bord, men så må vi benytte bordene i kontoret og spillesalen. Når der skal synges, bliver vi nød til at gå ned i spillesalen, for at holde afstand.

Der er hængt plakater op med hvor mange personer der må være i hvert rum

Kører du ud og træner hvor du er alene eller sammen med andre, hvor klubben normalt ikke er åben. Skal du følge overstående retningslinjer, og spritte af på de flader du berører, gulvene i de rum du bevæger dig i skal vaskes.

Disse tiltag er ikke for at genere medlemmerne, men en forudsætning for at få lov til at åbne klubben. Bestyrelsen er ansvarlig for at det bliver efterlevet og klubben kan blive idømt bøder, hvis det ikke bliver overholdt. Følg de forskellige opslag der er hængt op  i klubben, så vi kan komme i gang med at spille billard, men stadig   passe på hinanden og med god afstand.

Aktiv Sommer har spurgt om vi vil deltage i år for børn fra 0 til 8 klasse. Vi har sagt ja til børn fra 12 år og opefter. De skal helst kunne nå op til bordet. De kommer i uge 27 og 28 fra kl. 10-12.

Søgård kommer d. 10-7 og afmontere bordene. De kommer igen og laver det færdigt d. 15-7-2020. Vi holder lukket i uge 29 og 30.

Thyge sluttede af med at takke for god ro og orden, og især en stor tak til vores afgående kasserer Lasse Warberg. Derefter blev der råbt et 3 gange leve for NFBK.

Mødet slut kl.20.05. 

Formand Thyge Andersen                              Kasserer Ole Svendsen                 Turneringsleder Ove Bach 

                          Bestyrelsesmedlem Ib Christoffersen                       Sekretær Benny Søj 

Suppleant Verner Løjmand                                                                       Suppleant Asger Johansen