Sekretær

Benny Søj
 
Vipstjertevej 16
4873 Væggerløs
Tlf.20141148 

Mail: soej@outlook.dk

 

Nykøbing F. Billard Klub

Ndr. Ringvej 27  www.billard@nfbk.dk.

Bank  Nordea reg.nr. 2650 konto nr.67556709+85.

 

Bestyrelsesmøde d. 12-5-2020

1) Thyge bød velkommen til det flyttede bestyrelsesmøde. Lasse havde meldt afbud pga. Corona krisen. Ingen meddelser. Ingen post.

2) Referat godkendt fra sidste møde.

3) Benny orienterede om økonomien. Sidst på måneden for vi 2. halvdel af driftstilskuddet fra kommunen. Tilskuddet er fremrykket pga. Corona.

A) Generalforsamlingen kan ikke afholdes som planlagt d. 26-5-2020, pga. forsamlingsforbuddet. Den bliver flyttet til d. 16-6-2020 kl. 19.00, med efterfølgende spillermøde. Verner meddelte at han ikke ønskede at opstille som kasser.

B) Corona virussen har gjort, at DIF og kommunen forbyder at vi bruger stofhåndklæder. Vi indhenter tilbud på papirhåndklæder. Desuden indkøber vi håndsprit. De nuværende restriktioner siger vi skal vaske gulv og toiletter hver dag. Det virker lidt uoverskueligt, med alt den rengøring der skal til. Vi må forsøge at finde nogen løsninger hen ad vejen.

Foreløbig er klubben lukket til d. 8-6-2020 for billard, hvor vi håber at komme med i fase 3.

C) Der var enighed om at Ove benytter klubbens kopimaskine, mest muligt, til alle spillerskemaerne som skal trykkes.

D) Klubturneringerne bliver ikke spillet helt færdig.

E) Vi forventer 1 arbejdsdag, når klubben alligevel er lukket. Vi håber at mange vil deltage, selvfølgelig med sikker afstand til hinanden. Rense tagrender, isolere loftlem, maling af gang og toiletter, bare for at nævne nogle ting.

F) Vi har fået 1 tilbud fra Søgård på reparation af banderne på bord 1-2 og 8, og nye klæder på alle keglebordene. Kommunen har været behjælpeligt med et ekstraordinært tilskud. Det sætter vi i gang.

5) Aktiv sommer er aflyst. Vi skal have en snak med Aktiv fritid, om en stigning for at spille i klubben. Ove får måske 1 dør i overskud. Vi mangler en til vores udhus, så vi kan lave gennemtræk ved indgangen. Vi deltaget ikke i DDBU`s årsmøde d. 13-6-2020

6) Næste møde d. 8-6-2020 kl. 16.30