Information

Velkommen til alle der har lyst til billard!
Klubben blev stiftet i 1939 og havde 75 års jubilæum i 2014.
Efter en del år på adresser i byen, besluttede fremsynede medlemmer,
 medio halvfjerdserne, at købe en grund, dengang udenfor byen. og
herefter selv at bygge vores nuværende klubhus.
Vi råder derfor over nogle meget fine og stadig yderst velegnede lokaler.
6 helmatch kegleborde og 2 carambole borde er grundlaget for vore spil muligheder.
Næsten hver dag er der medlemmer i klubben,
som er en nøgleklub, hvor man efter en observationstid kan få en nøgle
og derfor kan spille døgnet rundt hele året,
hvis dette ønskes.Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen som omfatter
formand, kasserer, sekretær, turneringsleder
og et medlem uden portefølge.
Kontingentet i klubben fastsættes af generalforsamlingen
og er i skrivende stund  770 kr, pr. halve år,
for alle aktive over 25 år, det halve for alle mellem under 25 år.
 Som noget nyt kan du spille et kvartal for kr. 385,00 hvis du er pensionist.Passive 150 kr. pr. år.Den første måned er som regel en gratis prøvetid.
Klubaften er mandage 19.00 - 22.00,
med interne turneringer og træning.
Fredage 12.00 - 16.00 bliver også benyttet af flere og flere medlemmer.
Onsdage 13.00 - 17.00 er pensionistdag.
Tirsdage både eftermiddag og aften samt torsdage aftener
deltager klubben med en række hold i eksterne turneringer,
som udbydes af vores forbund DDBU.
Vi spiller serie billard om søndagen,
med tre hold i forskellige rækker.
Lørdage spilles gerne alle individuelle turneringer.
Skulle du få lyst til at prøve spillet,
skal du bare møde op i klubben så skal vi nok guide dig
med instruktion og information. Udstyr kan lånes i klubben.
Bestyrelsen april 2015.

Billad!

Klubben har mange billard muligheder!