Et tilbud til unge og ældre!Billard er en sport der kan deltages og dyrkes hele livet ,der er i dag medlemmer i alle aldre nogle er over 80.
Nykøbing F. Billard Klub tager nye muligheder i brug for at få flere nye medlemmer!
Unge under 18 år tilbydes gratis medlemskab vi tilbyder gratis oplæring og skoling.
Unge mellem 18 til 25 år betaler ½ kontingent kr. 385,00 pr.½ år. Incl. gratis oplæring.
Specielt medlemstilbud til ældre over 65 år. Medlemskabet koster kr. 770,00 pr år og gælder for et ½ år f.eks. fra 1.oktober til 31.marts ,der kan spilles når man har lyst hver dag. Der afholdes gratis kurser som alle kan deltage i.
Medlemskabet giver adgang til lokale turneringer vi spiller mandag aften ,onsdag eftermiddag og hygge billard fredag eftermiddag.
Alle er velkommen til at komme disse dage for at høre mere på adresse Nordre Ringvej 27, eventuelt kan der ringes til formanden på 40146360                                       Lidt historie:
Klubben blev stiftet i 1939 og havde 75 års jubilæum i 2014.
Efter en del år på adresser i byen, besluttede fremsynede medlemmer,
medio halvfjerdserne, at købe en grund, dengang udenfor byen. og
herefter selv at bygge vores nuværende klubhus.
Vi råder derfor over nogle meget fine og stadig yderst velegnede lokaler.
6 helmatch kegleborde og 2 carambole borde er grundlaget for vore spil muligheder.
Næsten hver dag er der medlemmer i klubben,
som er en nøgleklub, hvor man efter en observationstid kan få en nøgle
og derfor kan spille døgnet rundt hele året.