Sekretær

Benny Søj


Vipstjertevej 16,


4873 Væggerløse


Tlf.20141148


Mail: soej@outlook.dk

Bestyrelsesmøde

Ekstra ordinært Bestyrelses møde 4-12-2018
Deltager Thyge, Lasse, Ib, Ove og suppleant Benny Søj


Lasse bød velkommen til mødet, der blev afholdt, grundet at formanden ikke ønskede at forsætte.
Jens og Anni er desværre blevet alvorligt syge, så Jens magter ikke bestyrelse arbejde, ej heller at spille i øjeblikket.


Thyge Andersen blev konstitueret til ny formand, og Benny Søj som ny sekretær.


Bestyrelsen har desværre lavet en fejl ved udnævnelsen af Ole Sørensen til æresmedlem. Dette kan kun gøres ved en generalforsamling. Vi indstiller Ole til den næste generalforsamling at blive æresmedlem.
Vi beklager fejlen.
Bestyrelsen vil komme nogle nye vedtægtsændringer til generalforsamlingen. De vil blive hængt op i klubben i det nye år.


DDBU’s daglig ledelse vil komme til vores klub d.4-2-2019 kl. 1630, som led i en rundrejse til landets klubber, med forhåbentlig nogle gode ideer. Vi mangler jo nye medlemmer.


Kasseren orienteret lidt om regnskabet. Julefrokosten var gået godt, men underskuddet var for stort. Til næste år bliver indbetalingen ændret.
Selve regnskabet balancerer kun lige, på grund af for få medlemmer. Lidt glædeligt er at vores elregning er faldet med 3000 Kr. og vi har fået en ny sponsor som vil give 3000 kr. Lasse vil i det nye år tage kontakt til vores hovedsponsor, for at se om han vil fortsætte.
Vi er løbet tør for klubskjorter og skal bruge nye. De koster 600 kr. Der bliv forslået om vi ikke kunne spille T-shirt da de er væsentlig billiger.


Ove udleverede de nye datoplaner for mandagsklubturneringen. Kontakt Ove hvis du mangler.
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.


Næste møde d.4-12-2119 kl. 1600
På Bestyrelsens vegne
Benny Søj

Bestyrelsesmøde D. 04-03-2019

Bestyrelsesmøde D. 04-03-2019


1) Formanden bød velkommen, alle mødt. Ingen meddelser, ingen post


2) Referat fra sidste møde godkendt, intet at bemærke. Der blev talt om en anden måde at føre protokollen på, evt.  at bestyrelsesmøderne blev sat i et ringbind, og referaterne blev nummereret. Indtil videre ændres der ikke noget.


3) Lasse gennemgik det revideret regnskab, der viste et lille overskud. Køkken indtægterne er desværre faldet, da vi ikke har haft nogle større turneringer, der kunne give lidt indtægter.


4A) Der var dialogmøde med DDBU d. 2-2 2019. Der var 19 deltager heraf hele NFBK`s bestyrelse. På mødet fik vi blandt andet fortalt om penge man kunne søge igennem DIF. Højen havde søgt sidste år og havde fået 19.000 kr. til nye klæder. Vordingborg havde også søgt og fået 23.000 kr. Bestyrelsen vil prøve at søge til renovering af keglebordene, det vil sige nye bander og klæder. Benny indhenter 2 tilbud på renoveringen, så vi kan se hvad det vil koste.


4B) Forslagene og dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt med et par ændringer.


4C) Vi har 80-års jubilæum D. 20. august 2019. Vi talte om at holde en havefest for medlemmer plus påhæng. Måske her medlemmerne en anden god ide. Vi spørger Generalforsamlingen.


4D) Venskabskampen mod VBll bliver enten D. 11 eller 25 maj. Afventer tilbagemelding fra VBll.


4E) Vi vil prøve at få en annonce i Ældresagens blad til august, for at se om vi kunne tiltrække nogle nye medlemmer.


4F) Vi har ikke flere klubskjorter tilbage i såkaldt normale størrelser. Bestyrelsen er blevet enig om, vi fremover selv køber en HVID skjorte eller T-shirt. Klubben vil så give hvert medlem 1 klubemblem til at komme på skjorten eller T-shirten. Vi har ikke nogen skjorte sponsorere mere, så en investering i forskellige størrelse skjorter giver ikke rigtig nogen mening.


5) Efter at Jens er blevet syg og har meldt fra, har vi manglet en instruktør. Ove har sagt ja til stille sig til rådighed, og starter op i april. For at hjælpe Ove med at komme godt i gang, indkøber vi instruktions dvd med Dan Nielsen. Billard for begynder. Den vil selvfølgelig kunne lånes af alle mod kvittering. Thyge orienterede om talen til generalforsamlingen, som ikke bliver udsendt. Heri kom han ind på at nedsatte nogle lavpraktiske udvalg, for at afhjælpe Ib, med alle de opgaver der er omkring og i Klubhuset. Lasse vil lægge alt det vi har af forskellige filer ind i klubcomputeren, så vi altid kan få fat det. Vi bliver jo alle ældre, der kan jo ske et eller andet.


6) Sponser skiltene som sidder på limtræsbjælken nedtages, hvis de ikke har betalt  


Næste møde 01-04-2019 KL. 16.30


PBV Benny S