Sekretær

Benny Søj


Vipstjertevej 16,


4873 Væggerløse


Tlf.20141148


Mail: soej@outlook.dk

Generalforsamling 2019Nykøbing F. Billard Klub


Ndr. Ringvej 27 telefon 24443686 http://www.billard@nfbk.dk"> style="FONT-SIZE: 16pt">www.billard@nfbk.dk.


Bank  Nordea reg.nr. 2650 konto nr.67556709+85.


 


Generalforsamling d. 2. maj 2019


Den konstitueret formand bød velkommen


1) Verner Løgmand valgt som dirigent, og Benny Søj valgt som referent.


 


2) 18 fremmødte, alle stemme berettiget. Asger Johansen og Kjeld Mikkelsen valgt til stemmetæller.


 


3) Thyge startede med at fortælle, om udskiftningen i bestyrelsen. Jens Ø. var desværre blevet syg og havde trukket sig. Thyge var blevet konstitueret til formand, og 1. suppleant Benny Søj til sekretær. Tidligere formand H.O. Mortensen, æresmedlem John Ahle og Peter Hansen var desværre gået bort i denne sæson.


Jens Ø. havde været formand i 17 år, og gjort et stort og godt stykke arbejde, som Thyge takkede ham mange gange for, og håbede han blev rask og vendte tilbage til klubben.


Thyge bød de nye medlemmer velkommen i klubben. Som påskyndelse for at have skaffet 3 nye medlemmer fik Asger overrakt 2 flasker, forhåbentlig god rødvin.


Thyge ønskede Mickael B. tillykke med en flot 2. plads i landsfinalen i 3 Bande Carembole Old Boys, også sølv i regionsfinalen. Tillykke.


Beretning godkendt.


 


4) Kassereren gennem gik regnskabet, som viste et mindre overskud  Vi havde desværre haft 1 toilet som var blevet utæt. Det var for sent blevet opdaget, og det havde kostet ca. 5000 kr. i forbrugsafgifter. Lasse opfordrede medlemmerne til at give bestyrelsen besked, så vi undgår lignede hændelser.


Regnskab godkendt.


 


5) Turneringslederen oplæste de forskellige stillinger og resultater fra eksterne turneringer. Det blev desværre ikke til nogen 1 eller 2 pladser.


Interne turneringer


2 Mands hold ½ distance 1 Ole Sørensen- Ove Bach


                                              2 Freddy Madsen- Thyge Andersen


Klassemesterskab B Georg Nielsen


                                 C Benny Søj


                                 D Marc Rützou


                                 E Verner Løgmand


Mandagsturneringen Ib Christoffersen


Onsdagsturneringen Ib Christoffersen


Kammeratskabspokalen Kjeld Mikkelsen


Husk Spillermødet tirsdag D. 28. maj kl. 19.00


Beretningen godkendt.


 


7) Forslag


1) § 3


Ole Sørensen blev indstillet til Æresmedlemskab efter 55 år i klubben


Enstemmigt vedtaget


Ole takkede for udnævnelsen, og måden det var gjort på.


2) Ændring til §3


Et B medlem kan deltage i NFBK`s interne aktiviteter, men ikke deltage i DDBU´s turneringer.


Ægtefæller eller samboende, kan den ene part optages som B medlem.


Enstemmigt vedtaget.


3) §5 tilføjes


B medlemmer og ungdomsspiller indtil 25 år betaler ½ kontingent.


Passive medlemmer betaler 1/10 af års kontingentet, rundet og til hele 10 kr.


Så længe et æresmedlem er aktiv spiller betales ½ kontingent. Ved ophør som aktiv spiller bliver medlemmet kontingent fri.


Enstemmigt vedtaget


4) §7 ændres til


En stadfæstelse skal godkendes med simpelt flertal.


Enstemmigt vedtaget


 


5) § 9 ændres til


Ordinær generalforsamling afholdes i klubbens lokaler 1. tirsdag i maj måned.


Skal være bekendtgjort ved opslag i klubbens lokaler mindst 14 dage forinden.


Enstemmigt vedtaget


6) § 10 tilføjes


B medlemmer og passive medlemmer har ikke stemmeret.    


Enstemmigt vedtaget


7) Alt rygning forbydes i klubbens lokaler


Enstemmigt vedtaget


8) Nye klubskjorter/ T-shirts


Ole Sørensen havde gjort et stort arbejde ved at kontakte div. sponserer og tøjleverandører. Da der var flere forskellige priser på tøjet, blev det vedtaget at bestyrelsen og Ole ordnede det på næste bestyrelsesmøde.


 


8) Thyge Andersen valgt til ny formand


Ove Bach og Ib Christoffersen genvalgt


Benny Søj valgt for 1 år.


 


9) Verner Løjmand og Ole Svendsen valgt til bestyrelses suppleanter.


 


10) Kjeld Mikkelsen og Asger Johansen valgt til revisorer.


 


11) Henning Petersen og Michelle Johansen valgt til revisor suppleanter.


 


12) Evt. Klubber bliver 80 år D. 20. august. Vi fejer det med en grillfest d. 24. august. Vi har fået 15.000 kr. til renovering af billardborde. Vi får nye bander på bord 3-4 og 6. Vi har fået tilbud på 12.362,50 kr. på udskiftning af vind sker og tagplade, som vi tager imod. Vinduet i kontoret skal udskiftet. Det blev foreslået at vi afholdt en arbejdsdag. Slut 20.30

Bestyrelsesmøde d.13-5-2019Nykøbing F. Billard Klub


Ndr. Ringvej 27 telefon 24443686 http://www.billard@nfbk.dk"> style="FONT-SIZE: 16pt">www.billard@nfbk.dk.


Bank  Nordea reg.nr. 2650 konto nr.67556709+85.


 


Bestyrelsesmøde D. 13-5-2019


1)     Formanden bød velkommen. Ole Sørensen var indbudt.


Bestyrelsen konstituerede sig med Ove som turneringsleder. Benny som sekretær, og Ib som køkken og lokale ansvarlig. Ingen meddelser og post.


2)     Referat fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling godkendt og underskrevet.


 


3)     Lasse fortalte at vi havde endel i kassen, men at der ventede store udgifter forude.


 


4A) Ole Sørensen fortalte at vi havde 3 sponsorer i en 3-årig periode. Trykket på klubtrøjen ville koste 50 kr. pr. sponsor pr. skjorte og det var uden klubmærke. Bestyrelsen syntes at indtægten var for lille, og arbejdet for stort. Vi takker sponsorerne for den tid de har hjulpet os. Vi køber selv en hvid skjorte/T-shirt og klubben giver et klubmærke til alle spiller. Hvis nogle af spillerne ønsker et fælles indkøb, kan vi tale om det til spillermødet.


 Vi har fået en ny hegnsponsor, Thyges VVS, som har tegnet sig for 2år,  Top Rens for 1 år,  Meny har endnu ikke givet tilsagn, Thyge taler med dem.


 


B) Søgård kommer og begynder at lave banderne på bord 3-4 og 6 d. 17-6 2019 Kl. 8.00. Det er de 15.000 kr. fra DIF`s forenings pulje vi bruger, men vi må selv spæde til. Vi lukker klubben fra d. 17-6 og 14 dage frem.


 


C) Vi har fået et tilbud på 12.000 kr. for udskiftning af vindskerne i begge gavle, plus en tagplade. Desværre er der ødelagt 3 tagplader mere, vi forsøger at lave en aftale med tømmeren.


 


D) Vi har tilmeldt os til Aktiv Sommer, der er en aktivitet i skoleferien. Det er børn i alderen fra 11 år og opefter. De er blevet tilbudt at spille de 5 tirsdage juli måned fra klokken 10 til 12. Måske kunne det give lidt nye medlemmer.


 


E) Vi kommer i Ældresagens medlemsblad i august måned, og håber at det kaster lidt nye medlemmer af sig.


 


F) Som omtalt på generalforsamlingen, vil vi lave en frivillig arbejdsdag, hvor vi håber at se mange medlemmer, som vil hjælpe til. Det vil blive lidt hovedrengøring. Oprydning og maling. Det bliver d. 19-6 kl. 10.00


 


G) Det viser sig, at en del passive medlemmer, ikke har afleveret deres klubnøgle. Det er kun A medlemmer der kan have nøgle til klubben. De får selvfølig deres nøglegebyr retur.


 


H) Venskabskampen imod VBll er desværre blevet aflyst, pga. manglende tilslutning. De planlægger en ny dato til ny sæson.


 


4)     Der er årsmøde i DDBU D.15-06-2019, det blev besluttet at Thyge deltager.


Spiritusbevillingen er kommet, nu skal den bare udfyldes og underskrives af hele bestyrelsen.


 De gamle radiatorer er nedtaget med god hjælp fra Jan.  Ib har kørt det hele på genbrugspladsen.


 Ove var lidt betænkelig med hvor mange licens spiller vi bliver til næste år, alderen trykker.


 Ruden inde til kontoret er blevet udskiftet med nye lister, det har pyntet.


 Den gamle protokol bliver udskiftet med et ringbind, referaterne bliver lagt i plastlommer.


Lovene er blevet ajourført og skal bare trykkes.


 


6) Næste møde mandag d. 1-7-2019 kl. 17.00