Sekretær

Benny Søj


Vipstjertevej 16,


4873 Væggerløse


Tlf.20141148


Mail: soej@outlook.dk

Bestyrelsesmøde d. 1-7-2019Nykøbing F. Billard Klub


Ndr. Ringvej 27 telefon 24443686 http://www.billard@nfbk.dk"> style="FONT-SIZE: 16pt">www.billard@nfbk.dk.


Bank  Nordea reg.nr. 2650 konto nr.67556709+85.


 


                            Bestyrelsesmøde D.1-7-2019


1) Formanden bød velkommen. Ingen meddelser, ingen post.


2) Referat fra sidste møde godkendt, og underskrevet.


3) Lasse orienterede om vores økonomi. Søgård havde sat nye bander på bord 3-4 og 6. Vi havde fået hjælp Fra DIF`s foreningspulje på 15.000 kr. til delvis hjælp. Tømmeren var blevet færdig med de nye vindskeer og udskiftning af 4 tagplader. Lasse fortalte at kontingent indbetalinger snart ville begynde at komme ind. Telefonen i klubben bliver nedlagt, de fleste har jo mobiltelefon.


4a) Thyge orienterede om årsmødet i DDBU, som havde valgt ny formand. ( Se referatet på DDBU’s hjemmeside.)


4b) Der havde været afholdt 2 arbejdsdage, første gang med 11 deltager, og anden gang med 8 deltager. En tredjedel af alle medlemmer, så det var fint. Vi kunne ikke nå det hele på de 2 dage, så nogle frivillige har sørget for at lave det færdigt. Tak til alle som deltog i arbejdet. Køkkenet og kontoret er blevet malet. Spillehal, entre og toiletterne blevet hovedrengjort. Vi køber nogle nye rullegardiner, når de kommer på tilbud.


4c) Thyges VVS er blevet sponsor fra D. 1-6-2019 og 2 år frem. Menys sponsorat er desværre ikke afklaret. Thyge forsøger at få en aftale.


4d) Spiritusbevillingen er ikke kommet på plads. Benny og Thyge sætter sig sammen, og for søgt om den.


4e) Aktiv sommer skulle komme alle tirsdage i juli måned fra 10 til 12. Den 1. dag er aflyst pga. manglende tilmelding. Næste tirsdag er der 5 tilmeldte, så vi håber det bliver til noget.


4f) Vi mangler en velkomstfolder/orientering. Den gamle er fra 1981. der er jo sket lidt siden.


4g) 80-års jubilæum et bliver holdt som en grill fest D. 24-8-2019 kl. 13.00. Benny laver en tilmeldings liste og hænger op i klubben. Det kommer til at koste 100 kr.  per deltager.


5) Ove havde været til turnerings leder møde i Sakskøbing. Vi har tilmeldt 2 seriehold, 2 oldboyshold, 2  3-mandshold og 1 hold i 3 bande 2 mandshold. Vi har på nuværende tidspunkt 7 reserver til at hjælpe holdene.


6) Næste møde D. 19-8-2019 kl. 16.30