Sekretær

Benny Søj


Vipstjertevej 16,


4873 Væggerløse


Tlf.20141148


Mail: soej@outlook.dk

Bestyrelsesmøde

Ekstra ordinært Bestyrelses møde 4-12-2018
Deltager Thyge, Lasse, Ib, Ove og suppleant Benny Søj


Lasse bød velkommen til mødet, der blev afholdt, grundet at formanden ikke ønskede at forsætte.
Jens og Anni er desværre blevet alvorligt syge, så Jens magter ikke bestyrelse arbejde, ej heller at spille i øjeblikket.


Thyge Andersen blev konstitueret til ny formand, og Benny Søj som ny sekretær.


Bestyrelsen har desværre lavet en fejl ved udnævnelsen af Ole Sørensen til æresmedlem. Dette kan kun gøres ved en generalforsamling. Vi indstiller Ole til den næste generalforsamling at blive æresmedlem.
Vi beklager fejlen.
Bestyrelsen vil komme nogle nye vedtægtsændringer til generalforsamlingen. De vil blive hængt op i klubben i det nye år.


DDBU’s daglig ledelse vil komme til vores klub d.4-2-2019 kl. 1630, som led i en rundrejse til landets klubber, med forhåbentlig nogle gode ideer. Vi mangler jo nye medlemmer.


Kasseren orienteret lidt om regnskabet. Julefrokosten var gået godt, men underskuddet var for stort. Til næste år bliver indbetalingen ændret.
Selve regnskabet balancerer kun lige, på grund af for få medlemmer. Lidt glædeligt er at vores elregning er faldet med 3000 Kr. og vi har fået en ny sponsor som vil give 3000 kr. Lasse vil i det nye år tage kontakt til vores hovedsponsor, for at se om han vil fortsætte.
Vi er løbet tør for klubskjorter og skal bruge nye. De koster 600 kr. Der bliv forslået om vi ikke kunne spille T-shirt da de er væsentlig billiger.


Ove udleverede de nye datoplaner for mandagsklubturneringen. Kontakt Ove hvis du mangler.
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.


Næste møde d.4-12-2119 kl. 1600
På Bestyrelsens vegne
Benny Søj